Ridderorde ingesteld in 1279 door Graaf Floris V

Commanderij Zeeland van de Souvereine Orde van St.Jacob in Holland

Commanderij Zeeland van de Souvereine Orde van St. Jacob in Holland.

Ridderorde ingesteld in 1279 door Graaf Floris V de graaf van Zeeland en Holland.

                                                    Onze orde onderhoud een broederlijke relatie met de St. Jacobskerk te Vlissingen ,                                                                                    waarvan Graaf Floris V de grondlegger is geweest.

Deze historische orde wordt heden in Zeeland door de Commanderij Zeeland vertegenwoordigd.

   Humanitaire goede doelen ondersteunen wij graag. Op 25 july vieren wij de naamdag van St.Jacobus de meerdere.

Nieuwe leden en belangstellende zijn heden welkom en kunnen via het contactformulier in contact met ons bestuur komen.

Heden zijn wij "Ambassadeur "geworden voor de Stichting Zeeuwse WensAmbulance welke wij een warm hart toedragen en deze ondersteunen met donaties, donatieboxen en folderverspreiding.

voor info zie hun website: www.zeeuwsewensambulance.nl

Wij waren ook via KWF een actie gestart voor onze ernstig zieke vriend Eddie Bogaert, inmiddels is hij helaas overleden, wil je de KWF helpen en steunen doe dat dan via deze link :

                                                                                    https://acties.kwf.nl/fundraisers/davesiebrecht

                    Donateurs en Sponsoren

Deze bedrijven en organisaties ondersteunen onze humanitaire goede doelen:

Stichting/genootschap CDCC, Dierenspecialzaak Anita Traas Vlissingen,

Gres  – Atelier Kamperland, St. Jacobs café Vlissingen, Autoservice Ram Middelburg, Partners in Hair Kapsalon Veere


Deze onderstaande organisaties ondersteunen wij in hun goede doelen en zij ontvangen van ons donaties:

Dierenambulance Walcheren, Dierenwelzijn Walcheren, Vogelopvang De Mikke, Stichting Zeeuwse WensAmbulance, KWF, KNRM,

Onze Stichting OSJ is ANBI status erkend onder RSIN nr. 816780511

Kamer van Koophandel: 41214053

Donaties, giften en sponsoring ontvangen wij graag van harte om deze weer uit te keren aan regionale goede doelen, uw naam/bedrijf wordt dan op onze pagina vermeld.

Donaties aan onze regio afdeling Commanderij Zeeland OSJ  IBAN Bank : NL42ABNA0499834208

t.n.v. OSJ – penningmeester

Donaties aan de Landelijke Orde St. Jacob IBAN Bank: NL50ABNA0545146062Sectie SHOH van de orde. De stichting OSJ is ANBI erkend.

" Historisch onderzoek Hollant ". Veel historische info inzake Graaf Floris V en zijn ridderorde.

website: www.ordevanst-jacob.nl