Ridderorde ingesteld in 1279 door Graaf Floris V

Commanderij Zeeland van de Souvereine Orde van St.Jacob in Holland

De Gravenorde van Floris V, Graaf van Zeeland en Holland, heer van Friesland.


Ingesteld door Graaf Floris V op 25 juli 1279 in de Ridderzaal te Den Haag. Op deze dag werden 12 edelen tot ridder geslagen en in een ridderorde bevorderd. Tot schutspatroon wordt St. Jacobus de meerdere gekozen.

In de huidige tijd is de naam, als voortzetting van de Orde van St. Jacob: de Souvereine Ridderorde van St. Jacob in Holland. In principe is dit in historisch perspectief de oudste ridderorde ooit ingesteld in Nederland.

De Commanderij van Zeeland is in heroprichting vanuit de oude traditie in de verbintenis van Holland en Zeeland.

De toenmalige leden van de orde in Zeeland, waren o.a. Jan van Renesse, Dadijn van Cruninghen, Costijn van Coudekerke, Jan van Cruiningen, Wolfert van Borsselen en de Witte van Haamstede en vormden de Orde des Graven.

Een Commanderij wordt aangestuurd door een Commandeur, benoemd door het Kapittel van de orde.

Deze afdeling bestaat uit profane, broeders, zusters, ridders, dames, donateurs en bestuurders.

De huidige zetel is in Vlissingen. Heden bestaat ook een broederlijke band met de St. Jacobskerk te Vlissingen, waarvan Graaf Floris V de grondlegger is geweest. Wij doneren en steunen regelmatig regionale humanitaire goede doelen.

Meerdere leden hebben de pelgrimsroute van Santiago de Compostella afgelegd, hun ervaring is een extra dimensie in deze Ridder Orde. Met het pelgrims genootschap van St. Jacob onderhouden wij broederlijke contacten.

Het lidmaatschap kan aangevraagd worden door zowel dames en heren, als u enige band met Graaf Floris V en het gravenhuis voelt en interesse in deze Nederlandse historie heeft om de Orde te laten voortbestaan. Het kapittel beslist over toetreding in de orde. Met uw toetreden ontvangt u een ridderlijke onderscheiding en de orde mantel en ontstaat de band van Ridders en Dames in de broederschap.

Regionaal beheert de Commandeur het orde archief en de museumcollectie in Zeeland.

De regionale bijeenkomsten in Vlissingen zijn 4 keer per jaar en daarnaast zijn de landelijke ontmoetingsdag en een gezellige Ridderdag in Schoonhoven met inwijding en opneming in de orde 2 keer per jaar.

U wordt uitgenodigd de basis te gaan vormen van het herstel van de Orde in Zeeland en heden staat het lidmaatschap weer open om nieuwe leden toe te laten. De orde bestaat inmiddels 744 jaar en is nog steeds actief.