Ridderorde ingesteld in 1279 door Graaf Floris V

Commanderij Zeeland van de Souvereine Orde van St.Jacob in Holland

Humanitaire Historische Ridderorde - Souvereine Orde van St. Jacob in Holland

ANBI erkende Stichting RSIN nr. 816780511

Kvk.41214053

 www.ordevansintjacobinholland.nl

 Sectie SHOH van OSJ.

 "Historisch onderzoek Hollant ".

 www.ordevanst-jacob.nl